وکلای RG لندن

اولین انتخاب برای مشاوره حقوقی در شھر لندن

 دسترسی به وکلای مجرب، صمیمی و قابل دسترس

 با ما تماس بگیرید:

07879788076

 دربارہ ما:

RG سولیسترز شرکتی است حقوقی در شھر لندن که خدمات حقوقی را ارائه می دھد

با ما تماس بگیرید برای مسائل:

رفاھی:

یونیورسل کردیت

کمک اجارہ مسکن

حقوق و مزایای بیماری (پی آئی پی)

کارت آبی (Blue Badge)

کارت تردد رائگان (اتوبوس و قطار)

 

مھاجرت:

ویزای تجاری

تابعیت در انگلستان

اقامت دائم

امور مربوط به مھاجرت

ویزای خانوادہ

ویزای ھمسر و ازدواج

 

امور  خانوادہ:

مشکلات خانوادہ

امور طلاق

حضانت فرزند

امور مالی مربوط به طلاق

امور مربوط به قانون  خانوادہ

 

مسکن:

خرید و فروش مسکن

کمک برای دریافت مسکن دولتی

 

امور حقوقی:

گرفتن غرامت برای تصادفات

گرفتن غرامت برای کوتاھی در درمان و بیماری

دفاع کیفری

وصیت نامه

 

تجارت و شغل:

سرویس ثبت کمپانی در انگلیس

 

 خصوصیات کلیدی:

ما همیشه مشکلات شما را در اولویت قرار می دهیم، بنابراین همیشه محرمانه مسائل تان را گوش کردہ آن را حل می نمائیم

 

آدرس ما:

17 Willesden Lane, London, NW6 7RB

قریبترین راہ آھن: Kilburn